Bỏ qua nội dung chính
femdom-scat.com
femdommania.net

Hội thảo Intersectionality

14/4/2022 6:00 chiều @Virtual Event
chia sẻ xã hội


Giao lộ đã trở thành một từ thông dụng khi nói về thực tiễn bao gồm và đa dạng. Hội thảo này phá vỡ ý nghĩa của sự giao thoa và tầm quan trọng của khái niệm này trong công việc đa dạng và bao gồm. Hội thảo này xem xét vai trò của quyền lực và bản sắc và cách họ đóng góp vào kinh nghiệm của một bên về sự áp bức và áp bức.

chi tiết sự kiện

  • Ngày: Thứ năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022
  • Thời gian: 6:00 - 7:30 tối
  • Vị trí: Sự kiện ảo
  • Giá cả: $10; $5 dành cho các thành viên YWCA Health and Wellness (học bổng có sẵn)
ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY

XEM TẤT CẢ CÁC CÔNG TRÌNH JACICE RACIAL //