Bỏ qua nội dung chính
femdom-scat.com
femdommania.net

Lịch học ngoài trời

Lịch học ngoài trời

Vui lòng chuẩn bị sẵn ID thành viên YWCA Minneapolis của bạn để tạo thông tin đăng nhập đặt chỗ khi đăng ký lần đầu tiên. Bạn có thể đặt chỗ trên trang web của chúng tôi trước 1 tuần và đến 15 phút trước khi lớp học bắt đầu. Sau khi hoàn tất đặt phòng của mình, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ kklein@ywcampls.org hoặc là tdavenport@ywcampls.org.

Tìm các lớp học ngoài trời tại mỗi địa điểm! Chọn một địa điểm - Trung tâm thành phố (bao gồm Peavey Plaza), Midtown hoặc Uptown. Sau đó, chọn “Lớp học ngoài trời” từ menu thả xuống của Studio.