Bỏ qua nội dung chính
femdom-scat.com
femdommania.net

Địa điểm

Địa điểm tập thể hình YWCA Minneapolis

map-icon

Trung tâm thương mại YWCA Minneapolis

1130 Đại lộ Nicollet, Minneapolis, MN 55403, Hoa Kỳ

612-332-0501

map-icon

Trung tâm thương mại YWCA Minneapolis

2121 Phố Đông Hồ, Minneapolis, MN, Hoa Kỳ

612-215-4333

map-icon

YWCA Minneapolis Uptown

2808 Hennepin Avenue South, Minneapolis, MN 55408, Hoa Kỳ

612-874-7131

Cho thuê cơ sở

Ba cơ sở Sức khỏe và Sức khỏe của chúng tôi có sẵn cho thuê cho các bữa tiệc sinh nhật, các kỳ nghỉ lễ và các sự kiện và các cuộc họp khác. Điều này bao gồm Trung tâm thể thao Minneapolis, một phần của YWCA Midtown.

Địa điểm chương trình thanh niên ngoài giờ

Trong tất cả có 24 trang web (cả hai địa điểm YWCA và các trường Công lập và Điều lệ của Bang), nơi chúng tôi cung cấp các chương trình Girls & Youth, bao gồm các trang được liệt kê dưới đây: