Bỏ qua nội dung chính

Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tuân theo các khuyến nghị mới nhất của CDC và MDH, trong bối cảnh truyền tải biến thể Delta và Omicron đang gia tăng và các trường hợp COVID-19 ở Twin Cities, YWCA Minneapolis sẽ yêu cầu tất cả mọi người đều phải đeo khăn che mặt - cả người đã tiêm phòng và chưa tiêm chủng - khi bên trong cơ sở của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

femdom-scat.com
femdommania.net

Gặp gỡ đội

Nhóm chính sách công và chủng tộc YWCA Minneapolis

Angela Myles

Phó chủ tịch, Tư pháp chủng tộc

amyles@ywcampls.org

Deqa Sayid

Điều phối viên đào tạo

dsayid@ywcampls.org

Luna Allen-Bakerian

Nhà chiến lược chính sách công và công bằng trong cuộc đua

luna.ab@ywcampls.org

Anissa Waterhouse

Giám đốc tư vấn vốn chủ sở hữu cuộc đua

awaterhouse@ywcampls.org

Kelley Winchester Nelson

Giám đốc tư vấn vốn chủ sở hữu cuộc đua

knelson@ywcampls.org