Bỏ qua nội dung chính

Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tuân theo các khuyến nghị mới nhất của CDC và MDH, trong bối cảnh truyền tải biến thể Delta và Omicron đang gia tăng và các trường hợp COVID-19 ở Twin Cities, YWCA Minneapolis sẽ yêu cầu tất cả mọi người đều phải đeo khăn che mặt - cả người đã tiêm phòng và chưa tiêm chủng - khi bên trong cơ sở của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

femdom-scat.com
femdommania.net

Khả năng lãnh đạo

Gặp gỡ Lãnh đạo tại YWCA Minneapolis

Shelley Carthen Watson

Chủ tịch và Giám đốc điều hành

scarthenwatson@ywcampls.org

Jessie Hendel

Giám đốc chương trình

jhendel@ywcampls.org

Jacqueline Lloyd Cickyham

Phó chủ tịch tiếp thị và truyền thông

jlloydc@ywcampls.org

Angela Myles

Phó chủ tịch, Tư pháp chủng tộc

amyles@ywcampls.org

Stephanie Thomas

Phó Giám đốc, Giáo dục Mầm non

sthomas@ywcampls.org