Bỏ qua nội dung chính
femdom-scat.com
femdommania.net

Lịch học

Lịch học

Bạn gặp sự cố kỹ thuật? Hãy thử đặt chỗ của bạn trên trang này.
Lớp học chỉ dành cho thành viên; vui lòng chuẩn bị sẵn ID thành viên YWCA Minneapolis của bạn để tạo thông tin đăng nhập đặt chỗ khi đăng ký lần đầu tiên.

Bạn có thể đặt chỗ trên trang web của chúng tôi trước 1 tuần và tối đa 15 phút trước khi lớp học bắt đầu. Sau khi hoàn tất việc đặt chỗ của mình, bạn sẽ nhận được một email có liên kết lớp học từ kklein@ywcampls.org hoặc là tdavenport@ywcampls.org.

Nhắc nhở Lớp học Thể dục Nhóm:

  • Vui lòng đến trước 15 phút trước khi lớp thể dục nhóm của bạn bắt đầu.
  • Chúng tôi sẽ giữ tất cả các đặt chỗ cho đến 5 phút trước khi bắt đầu lớp học. Bất kỳ ai đến trước ít hơn 5 phút đều có nguy cơ bị mất đặt phòng của họ.
  • Nếu không đặt trước, bên ngoài trường quay sẽ có một hàng chờ dành cho những ai chờ xem nếu không có chương trình nào. Chúng tôi sẽ trao bất kỳ không gian mở nào trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
  • Nếu bạn không thể đặt chỗ trước, vui lòng hủy trước ít nhất hai giờ so với thời gian bắt đầu đặt chỗ của bạn. Nếu bạn phải hủy trong vòng hai giờ, vui lòng gọi cho bàn Dịch vụ Thành viên.