Bỏ qua nội dung chính

Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tuân theo các khuyến nghị mới nhất của CDC và MDH, trong bối cảnh truyền tải biến thể Delta và Omicron đang gia tăng và các trường hợp COVID-19 ở Twin Cities, YWCA Minneapolis sẽ yêu cầu tất cả mọi người đều phải đeo khăn che mặt - cả người đã tiêm phòng và chưa tiêm chủng - khi bên trong cơ sở của chúng tôi. Tìm hiểu thêm

femdom-scat.com
femdommania.net

Hình thức thành viên

Hình thức thành viên

Bạn có thể tìm thấy tất cả các hình thức bạn cần ở đây. Tải xuống các tệp PDF có thể điền, lưu chúng trên máy tính của bạn sau khi điền chúng và sau đó tải lên các biểu mẫu đã hoàn thành trong cổng thông tin bên dưới.

Mẫu đăng ký bảo hiểm có thể được tải xuống và gửi đây.

Câu hỏi? Tiếp xúc thành viên@ywcampls.org.

Các hình thức:

* Lĩnh vực được yêu cầu.

  • Tối đa kích thước tệp: 256 MB.